Organisatiescan Sociaal Kapitaal Management

De Organisatiescan Sociaal Kapitaal bestaat uit 20 vragen waarin de meest elementaire kenmerken van netwerkend werken en sociaalkapitaalmanagement zijn verwerkt. Er zijn steeds vier antwoorden mogelijk. Kies het antwoord dat volgens jou het meest van toepassing is op de situatie in jouw organisatie. Antwoord zo snel mogelijk, je eerste reactie is vaak de beste.

Compleet beeld? Stuur de scan door!

Om een completer beeld te krijgen van de inzet van sociaal kapitaal in jullie organisatie, kun je de vragenlijst ook door enkele collega’s laten invullen. De gemiddelden die daaruit komen, geven een objectiever beeld.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de scan? Of wil je meer weten over netwerkend werken en sociaal kapitaal management? Neem dan contact met ons op! Dat kan per per e-mail (ln.deralnull@laatipaklaaicos) of telefonisch 015-212 75 44.  Wij helpen je graag verder!

1. Onze medewerkers denken bij het woord netwerken aan recepties.

2. Wij hebben zicht op de waarde van de relaties van medewerkers, teams en partners.

3. Onze medewerkers worden aangemoedigd om relaties tot stand te brengen en te onderhouden.

4. Onze organisatie stelt voldoende tijd en geld beschikbaar om relaties goed te kunnen benutten.

5. De competentie netwerken is opgenomen in onze functieprofielen.

6. Onze werkruimtes zijn ingericht voor effectief samenwerken.

7. Uitgestroomde medewerkers blijven bij ons in beeld.

8. Onze organisatie is in staat om specifieke netwerken te bouwen voor het realiseren van onze doelen.

9. Het delen van kennis over hiërarchische en organisatorische grenzen heen wordt actief aangemoedigd.

10. Privé netwerken zijn net zo relevant voor onze doelen als ons zakelijk netwerk.

11. We benutten de principes van netwerkend werken voor optimaal projectmanagement.

12. Wij innoveren door de kennis van onze medewerkers en hun relaties actief te benutten.

13. Onze organisatie spant zich in om alle stakeholders te betrekken bij het formuleren van het beleid.

14. Nieuwe medewerkers worden geselecteerd op basis van de onderscheidende waarde van hun netwerk.

15. Wij zorgen voor een omgeving waarin medewerkers worden gefaciliteerd om netwerkend te werken.

16. Onze organisatie betrekt stakeholders actief bij het bereiken van haar doelen.

17. Onze medewerkers benutten de kansen van social media voor onze organisatie.

18. Mijn organisatie gaat doelgericht lidmaatschappen en sponsorschappen aan.

19. Alle medewerkers vullen en gebruiken het CRM-systeem.

20. Onze medewerkers krijgen regelmatig bruikbare hulp aangeboden vanuit hun netwerk.

Hartelijk dank voor het invullen van de Organisatiescan Sociaal Kapitaal!

Tenslotte willen wij je vragen nog twee algemene vragen te beantwoorden voor een benchmark.

1. Is jullie organisatie profit of non-profit?

2. Hoeveel werknemers (vast en flexibel) heeft jullie organisatie op het moment?

Je hebt de Organisatiescan Sociaal Kapitaal van La Red ingevuld. Als je hieronder jouw naam, e-mail en organisatienaam invult, krijg je direct een overzicht van de stand van zaken in jouw organisatie.

Daarna volgt een e-mail van één van onze adviseurs met tips en strategische aanwijzingen voor verdere ontwikkeling van jullie sociaalkapitaalmanagement.

« Back Next »