INSPIREREN TOT NETWERKEND WERKEN

Sociaal kapitaal

Elke organisatie beschikt over sociaal kapitaal; de waarde in relaties die elke medewerker zakelijk en privé onderhoudt. Aangezien iedereen al gauw 600 anderen kent, biedt dat een enorm potentieel aan toegevoegde waarde voor jouw organisatie.

Netwerkend werken

La Red adviseert en leert je op dit vaak onbenutte kapitaal te sturen. Je kunt dit  kapitaal laten renderen door Netwerkend Werken: de managementstrategie om het sociaal kapitaal aan te trekken, te ontwikkelen en te benutten om de bedrijfsdoelen te realiseren. We zorgen dat je jouw relaties leert te benutten en om te zetten in concrete waarde voor de organisatie. Je leert de beschikbare tijd voor het opbouwen, onderhouden en benutten van relaties gericht, strategisch en beter in te zetten.

Netwerkorganisatie

Door te sturen op processen, cultuur, structuur, middelen en mensen komt de Netwerkorganisatie binnen handbereik. De netwerkorganisatie is een organisatie waar de cultuur van het bouwen, koesteren en benutten van relaties in de genen zit en waar dit de rode draad is om doelen te verwezenlijken en met elkaar een fijne manier van werken te realiseren binnen en buiten de organisatie. Het is een mensgerichte organisatie die zich realiseert dat het kennen van mensen en benutten van kennissen  niet ophoudt bij de grenzen van de organisatie en zich ook niet laat begrenzen door tijd (geen 9 to 5 mentaliteit).

Bedrijven

Reorganisaties, fusies en overnames effectief maken door het informele interne netwerk te behouden en te benutten; Innovatie, kennis delen, benutten en behouden door het kennisnetwerk in kaart te brengen en te versterken; Effectief samenwerken binnen teams, afdelingen en hele organisaties; Hoe te werken in allianties, ketens, netwerken en netwerkorganisaties; Medewerkers netwerkwaardig en netwerkvaardig maken; Externe relaties goed leren beheren en benutten en het ontwerpen van waardevolle relatiemarketingactiviteiten; Klanten en personeel vinden door het netwerk voor de organisatie te laten werken; De relevante keuze maken voor het netwerk(event) en waardevolle bijeenkomsten die bij uw doelen passen; Verkrijgen van draagvlak en regie voor het bouwen en versterken van uw in- en externe netwerk;

Onderwijsinstellingen

We zorgen voor dat jongeren goed beslagen de stage- en arbeidsmarkt betreden door: Leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs te leren netwerken (loopbaancompetentie); Mentoren en docenten netwerkwijs te maken; Lespakketten voor onderwijsinstellingen te ontwikkelen;

Overheden

Reorganisaties effectief maken door het informele interne netwerk te behouden en te benutten; Innovatie, kennis delen, benutten en behouden door het kennisnetwerk in kaart te brengen en te versterken; Effectief samenwerken binnen teams, afdelingen en hele organisaties; Hoe te werken in allianties, ketens, netwerken en netwerkorganisaties; Medewerkers netwerkwaardig en netwerkvaardig maken; Externe relaties goed leren beheren en benutten en het ontwerpen van waardevolle bijeenkomsten; Draagvlak en personeel vinden door het netwerk voor de organisatie te laten werken; De relevante keuze maken voor het netwerk(event) en waardevolle bijeenkomsten die bij uw doelen passen; Verkrijgen van draagvlak en regie voor het bouwen en versterken van uw in- en externe netwerk;

ONZE AANPAK, UW WINST

Bent u op zoek naar nieuwe klanten of wilt u meer opdrachten halen uit uw bestaande klantenkring? Of op zoek naar draagvlak? Zoekt u een effectieve methode voor stakeholdermanagement? Of zoekt u nieuw personeel dat de organisatie zo optimaal mogelijk aanvult? Van welke clubs moet u wel of niet lid worden? Wat moet u doen met relatiemarketing en sponsoractiviteiten?

Wij zorgen dat u bewuste keuzes maakt om zo effectief, zo efficiënt, zo goed en zo snel mogelijk in contact te komen met de juiste mensen.

Meten is weten

Netwerkanalyse van het interne netwerk | Netwerkanalyse van het externe netwerk | Meten van interactie op social media | Weten hoe de hazen lopen | Resource Generator | Position Generator | Netwerk Atlas | Netwerk APK | Netwerkorganisatie-scan | Name generator | ONA | SNA

Gedrag en processen

Navigatieadvies om mensen te vinden via uw netwerk | Netwerkrecruitment | Optimaliseren van het interne - en externe netwerk | Netwerkroute naar klanten (customer intimacy) | Meer halen uit je CRM-systeem |  Aanpassen werving & selectiebeleid om personeel met het juiste netwerk te vinden | Trainingen over strategisch netwerken, virtueel netwerken en netwerkvaardigheden in de praktijk.

UW OPBRENGSTEN IN KAART

Hoe innovatief is uw organisatie, hoe wordt kennis intern gedeeld en wie zijn daarvoor intern cruciaal? U wilt weten hoe het werk binnen uw organisatie daadwerkelijk wordt gedaan, en hoe 'de hazen lopen'? Hoe ‘best practises’ op te halen en te benutten? Hoe uw zoektocht naar kennis een vindtocht wordt? U wilt sneller innoveren en kennis van buiten naar binnen halen? Hoe faalkosten te voorkomen? Co-creatie toepassen? U zoekt, kortom, naar de opbrengsten van sociale interactie.

Meten is weten

Diagnosetool | Netwerkanalyse van de échte infrastructuur van de organisatie | Van organogram naar sociogram | Zicht op Change Agents en innovatoren | Kennisnetwerken in beeld brengen | Weten hoe de hazen lopen | Resource Generator | Position Generator | Netwerk APK | Netwerkorganisatie-scan | Name generator | ONA | SNA

Gedrag en processen

Versterken van sociale interactie zodat mensen in elkaar investeren en zo waarde genereren | Kennis creëren door tactisch koppelen van verschillende (groepen) medewerkers | Samenwerkingsrelaties optimaliseren en het nut van interne communities bepalen | Verrassende ontdekkingen in termen van onbenut talent van medewerkers | Verklaringen voor stress en een gebrek aan efficiëntie of coördinatie | Optimaliseren van het werkproces | Aanpassen werving & selectiebeleid om personeel met het juiste netwerk te vinden | Meer halen uit uw kennismanagementsysteem

ONZE AANPAK

De belangrijkste vraag is of u beschikt over het juiste netwerk om uw organisatiedoelen te realiseren. We brengen uw persoonlijke en totale organisatienetwerken in beeld. We geven antwoorden op de vragen wat uw netwerk betekent of het past bij wat u doet en wat u strategisch en concreet wilt bereiken. Hoe u meer rendement haalt uit de netwerken van uw medewerkers. Wij bieden analyses, advies, trainingen en coaching voor individuen, afdelingen en organisaties. Wij leren u Netwerkend Werken strategisch en praktisch in te zetten en aan te pakken binnen en buiten uw bedrijf of organisatie.

Meten is weten

Onze netwerkanalyses bieden inzicht in de kracht en zwakke plekken van uw relatienetwerken. Met onze wetenschappelijk meettechnieken analyseren we de grootte, de inhoud, de structuur en de kwaliteit van uw netwerk en dat van uw medewerkers. Wij brengen uw netwerk in beeld en leren u de betekenis daarvan te interpreteren. Zie het als een routeplanner: waar is mijn beginpunt (bij wie), waar stap ik over (via wie) en waar kom je uiteindelijk terecht (wat is mijn en ons netwerkbereik).

Leren netwerkend werken

Vervolgens werken we met onze methoden en technieken, zoals serious games, trainingen op maat en workshops, aan de netwerkcompetentie van u en uw medewerkers. Wij leren ze met plezier te netwerken (als vaardigheid), hoe contacten te leggen en relaties op een effectieve manier te onderhouden. Wij adviseren u hoe u overzicht houdt en welke keuzes u daarin kunt maken. Ondermeer hoe uw organisatie gebruik kan maken van social media en van persoonlijk contact, dus hoe u een bezoek aan een netwerkbijeenkomst productief maakt en hoe u zelf waardevolle netwerkbijeenkomsten kunt organiseren.