Als specialist in social capital management helpen we al meer dan 12 jaar onze grote, brede klantenkring de vele duizenden sociale contacten van hun medewerkers voor zich te laten renderen. Elk persoonlijk netwerk van zakelijke en privérelaties biedt laagdrempelig toegang tot kennis, contacten, informatie en gunsten. Ieder van ons kent honderden anderen en opgeteld biedt dat gezamenlijk sociaal kapitaal van uw medewerkers een zeer groot potentieel aan waardevolle connecties voor uw organisatie.

Met onze ervaring en wetenschappelijke kennis analyseren we uw sociaal kapitaal en leren u door Netwerkend Werken dat gericht, strategisch, optimaal te laten groeien en renderen voor de organisatiedoelen. Kennis en inzicht die zich snel terugverdienen in geld, snelheid en reputatie, met blijvend concurrentievoordeel.

Wij helpen u klanten en nieuw personeel te vinden. We geven inzicht in de wijze waarop innovatie-, kennis- en informatiestromen daadwerkelijk door uw organisatie bewegen en wie daarin de key players zijn. Dat is bijvoorbeeld essentieel voor effectieve samenwerking en voor herplaatsing bij reorganisaties, fusies en overnames of om uw kennisnetwerk in kaart te brengen en te versterken. We analyseren of uw netwerk voldoet voor de huidige of toekomstige strategie en of u present bent bij de juiste clubs en kansrijke bijeenkomsten. Hoe het netwerk in te zetten voor regie en draagvlak.

Ook trainen wij uw medewerkers, zodat ze netwerkvaardig en met plezier succesvolle doelgerichte ontmoetingen hebben voor uw organisatie. Tevens adviseren wij over het beheer, de benutting en het ontwerp van waardevolle relatiemarketingactiviteiten en hoe uit te groeien tot een netwerkorganisatie.

Naast consultancy biedt onze La Red Businessclub een podium voor interessante contacten. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten brengen we u vanuit uw vraag en behoeften gericht in contact met significante anderen.

Ervaar ons enthousiasme, we spreken je graag

Miriam al netwerkend Miriam Notten, veelgevraagd inspirator voor workshops, 
 masterclasses, lezingen en dagvoorzitterschappen