Sociaalkapitaalmanagement: onbekend, onbenut en onderschat.

Ken je als manager de waarde van de netwerken van jullie medewerkers? Benutten jullie alle relaties die jouw organisatie voorhanden heeft? Dit zijn enkele belangrijke vragen om het sociaal kapitaal van jouw organisatie te kunnen optimaliseren.

fasen netwerkvolwassenheid
Figuur: Vier fasen in netwerkvolwassenheid

Netwerkleiderschap en sociaalkapitaalmanagement begint met een helder beeld van je eigen organisatie. La Red biedt managers met deze scan de mogelijkheid een eerste inventarisatie te maken van de huidige situatie.
Sociaalkapitaalmanagement is een essentiële strategie voor managers om organisatorisch leren, aanpassingsvermogen en behendigheid toe te passen. Je kunt sociaalkapitaalmanagement onder andere inzetten voor:

  • het vinden van klanten,
  • het optimaliseren van kennismanagement,
  • het versnellen van innovatieprocessen,
  • het creëren van draagvlak,
  • effectieve samenwerking en
  • het vinden en afvloeien van personeel.

Het gaat erom dat alle relaties, binnen en buiten de organisatie, privé en zakelijk, het centrum vormen van jullie waardeketen zodat jouw organisatie uitstekend rendement behaalt op haar sociaal kapitaal.

Met sociaalkapitaalmanagement onderken, herken en verzilver je de waarde van de netwerken van je medewerkers.

Een belangrijk aspect is de kwaliteit van de formele en informele relaties van je medewerkers in termen van gedeelde normen, vertrouwen en wederkerigheid. De relaties van jouw medewerkers beschikken over geld, invloed, talent, kennis, ervaring én een eigen netwerk van zeker 600 relaties. Een enorm potentieel. Dat gezamenlijk sociaal kapitaal, de toegang tot hulpbronnen van en via alle medewerkers, is uitermate handig  voor het gemakkelijker, sneller, effectiever en goedkoper doelen bereiken.

Veel plezier  met het invullen van de Organisatiescan Sociaal Kapitaal! Na het invullen krijg je een overzicht van jouw situatie.