De 1,5 meter samenleving lijkt een feit. ‘Social distancing’ is een tool geworden in de strijd tegen het Coronavirus en vrijwel iedereen worstelt met de vraag hoe we relaties bouwen en onderhouden terwijl we elkaar niet in het echt zien (omdat we thuiswerken) of er zoveel afstand is dat het ongemakkelijk voelt. Lees hier hoe je omgaat met relaties bij social distancing.

Informeer je netwerk over je opvolger, maar laat je netwerk ook zeker weten hoe ze jou weer kunnen bereiken, het zijn tenslotte jouw relaties.

Tip: Gebruik een automatische response mail met daarin de gegevens van jouw opvolger en de gegevens waarop ze jou nu kunnen bereiken.

Voor de werkgever heeft het veel voordelen als medewerkers een goed netwerk hebben. Een aantal voordelen zijn:

 • De medewerkers zijn gelukkiger en gezonder;
 • Ze hebben een hogere productiviteit;
 • Ze blijven vaak langer;
 • Ze weten wat er speelt;
 • Is zichtbaar;
 • Zien kansen en zijn ambassadeur, heeft invloed en levert steun;
 • Kunnen helpen bij het vinden van nieuwe medewerkers.

Het is belangrijk dat ook de medewerkers inzien wat het nut voor hen is, tip: laat ze de voordelen zien:

Met een goed netwerk:

 • Ben je gelukkiger en gezonder;
 • Je genereert meerwaarde met jouw netwerk;
 • Je krijgt hulp, ook zonder te vragen;
 • Je bent een sterk merk “ik”;
 • Je hebt altijd werk;
 • Vaak worden mensen met een goed netwerk beter betaald;
 • Je komt verder door het samen te doen.

Als je video verbinding hebt kunt je bijvoorbeeld vragen naar bepaalde voorwerpen op zijn/ haar achtergrond. Of als iemand voor een plaatje op de achtergrond heeft gekozen kun je vragen waarom iemand juist voor dat plaatje heeft gekozen.

Je hebt dan gegarandeerd een leuk begin van het gesprek.

En hoeveel contacten staan er in mijn telefoon? Sommige mensen schonen hun telefoonlijst op en verwijderen contacten uit hun lijst. Onze tip is om dat niet te doen. Want je weet nooit wanneer je elkaar weer tegen komt of wanneer je elkaar eens nodig hebt of andersom wanneer je weer een tip hebt voor die persoon. Als je elkaar namelijk eenmaal hebt leren kennen, dan kun je dat niet meer ongedaan maken. Je kunt elkaar niet meer ontkennen. 😉 … als er ruzie is geweest is het natuurlijk een ander verhaal.

Eigenlijk twee vragen: wat is handig en wanneer is het fatsoenlijk?

Handig is dat al jouw netwerkrelaties weten dat je beschikbaar komt, dus een update in LinkedIn kan geen kwaad. Zo zorg je dat je weer even op het netvlies komt. Vervolgens is het slim om te weten wat je wil? Dus maak een top 10 lijstje van bedrijven waar je wel zou willen werken. Daarna kun je de mensen die je kent om advies vragen over die bedrijven of bijvoorbeeld een introductie.

Qua fatsoen zou ik op twee manieren denken: doe vooral die dingen die je zelf ook als fatsoenlijk zou ervaren én heb geen schroom. Er is niks mis met een vraag stellen, ook al heb je mensen lang niet gezien of gesproken. Wat minder fatsoenlijk is om mensen iets te vragen om ‘gratis’ te doen wat normaal gesproken hun werk is. En hou ook in je achterhoofd dat mensen ook nee mogen en kunnen zeggen en dat dan beslist een antwoord is op de vraag en geen afwijzing is van jezelf. Dat maakt het ook makkelijker om onbevangen een vraag te stellen.

De meeste mensen zien netwerken en relaties onderhouden als een ‘taak’ waar ook veel tijd mee gemoeid is. Daarom krijgen we vaak de vraag of je ook kunt netwerken zonder dat het tijd kost.

Het korte antwoord is natuurlijk dat ook netwerken tijd en moeite kost. Je kunt het alleen wel zo inrichten dat het minder als een taak en een extra activiteit voelt en een meer natuurlijke rode draad wordt in je dag.

Je kunt passief en actief netwerken. Passief netwerken is wat van je laten horen/zien zonder dat je zelf contact legt. Dat is bijvoorbeeld een artikel schrijven in een blad (wat door mensen gelezen wordt die je kent) of een update plaatsen op je social media zodat jouw contacten weer even aan je herinnerd worden. Het is ook aanwezig zijn op een (virtuele) bijeenkomst waar je lang niet met iedereen spreekt, maar waar al die anderen je wel kunnen zien (zwaaien helpt). Zo blijf je op het netvlies. Kost dit tijd … zeker, maar niet zoveel tijd als je het per relatie bekijkt.

Actief netwerken is aandacht en tijd besteden aan een specifieke relatie. Dat kost iets meer tijd. Denk aan mensen feliciteren met hun verjaardag (met een kaart, een appje, een mail, life), een artikel doorsturen naar een relatie, iemand uitnodigen om mee te gaan naar een bijeenkomst. Deze aandacht is persoonlijk en is heel waardevol. Dat kan natuurlijk niet met alle mensen die je kent, want dan past het weer niet in je dag.

Hoe wordt het een rode draad in je dag? Mijn aanpak is als volgt

 • Ik begin mijn dag met minimaal 2 mensen die niet in mijn agenda staan. Dus ik feliciteer de mensen die ik ken met hun verjaardag of ik deel iets dat ik weet of heb gelezen met iemand die ik ken.
 • De rest van de dag doe ik alles ‘in het moment’. Als iemand door mijn hoofd schiet, stuur ik die persoon een berichtje. Als ik aan iemand denk bij het lezen van een artikel, dan stuur ik het meteen door. Als iemand een vraag stelt, ken je iemand die … dan stel ik die mensen meteen aan elkaar voor.
 • De aandacht die je aan je relaties besteed in het hier en nu levert natuurlijk van alles op, niet alleen nu (een glimlach, een bedankje), maar ook later, omdat je dan zomaar anderen om hulp kunt vragen.

Wat vind je van een uur per dag netwerken? Dit kun je in mijn ogen in een uur allemaal doen om de mensen om je heen de aandacht te geven die ze verdienen.

 • 1 koffie met een goede bekende
 • 1 lunch met 4 mensen
 • 2 vragen beantwoorden van je netwerkrelaties
 • 6 e-mails sturen met een leuk verhaal of anekdote of om te vragen hoe het gaat
 • 10 kaarten sturen met een leuke boodschap
 • 12 gestes van 5 minuten (mensen aan elkaar voorstellen, een artikel doorsturen, iemand uitnodigen om ergens mee naar toe te gaan, een idee delen)
 • 30 social media acties (iemand volgen, uitnodigen, iets leuk vinden, iets delen, een compliment geven)

Door de Corona pandemie werken we veel meer thuis en zijn we online aan het samenwerken. Daardoor vallen de wandelgangen, de gesprekjes bij het koffiezetapparaat en de toevallige ontmoetingen op de gang of op een netwerkbijeenkomst weg.

Die toevallige ontmoetingen leiden normaal gesproken tot nieuwe informatie en ideeën, een verrijking van je eigen perspectief, maar ook tot snel iets voor elkaar krijgen en synergie. Soms komt er zelfs iets op je pad dat je nog niet zocht, maar wat wel heel handig is. Kortom hoe organiseer je synchroniciteit (het toeval valt je toe) en serendipiteit (je ontdekt wat je niet zocht) in een wereld waar allemaal thuis zijn en digitaal samenwerken?

 • Kom eerder en blijf langer. Dat kan ook bij digitale ontmoetingen. Dan kun je toch even ‘kletsen’ met de anderen die er al zijn of even blijven hangen.
 • Plan een borrel met je collega’s. En combineer de laptopschermen met je mobiel zodat je toch even met iemand specifiek een ‘onderonsje’  kunt houden.
 • Maak een virtuele koffiehoek, een plek die de hele dag open is en waar je naar toe kunt als je er zin in hebt, dan weet je nooit wie je daar tegenkomt.
 • Bouw het kantoor na in de virtuele omgeving, zodat je alsnog langs de kamer van Jaap loopt om naar Charissa te gaan en even je hoofd om de hoek kunt steken.
 • Bezoek een netwerkbijeenkomst online. Je hebt de keus uit gestructureerde bijeenkomsten (bv ondernemers uit Delft) of ad random bijeenkomsten waar je niet weet wie je zult tegenkomen.

Het vraagt iets meer aandacht en regie, maar je kunt ook in de virtuele omgeving echt wel toevallige ontmoetingen organiseren.

Wij zoeken een aanvulling binnen ons bedrijf. Een goed netwerk hebben is in deze functie erg handig, maar hoe beoordeel ik een sollicitant op zijn/ haar netwerk?

Een netwerk hebben is pas het begin, er iets mee willen en kunnen doen, daar gaat het om. Je kunt netwerken en hun waarde (sociaal kapitaal) op verschillende manieren beoordelen (kwalitatief en kwantitatief):

 • Aantal relaties: Meer is beter dan minder (want dan kun je meer mensen om hulp vragen.
 • Diversiteit: Het is handiger allerlei verschillende mensen te kennen (want dan krijg je verschillende soorten hulp, kennis en informatie op je pad én verschillende mensen onderhouden ook weer verschillende netwerken).
 • Wat kun je met jouw netwerk? Dus wat voor soort hulp zou je kunnen genereren
 • Wat doe je met en voor jouw netwerk? Dus vraag je anderen om jou te helpen en doe je ook iets voor een ander? Een goede vraag aan de sollicitant is: wie heb je afgelopen week (ongevraagd) geholpen? Of: wie heb je van de week gevraagd om je bv. je te helpen met iets?

LinkedIn werkt op basis van de ‘6 degrees of separation’, in 6 handdrukken de hele wereld rond. Maar dan moet je wel voldoende mensen hebben om te beginnen met de 1e handdruk.

LinkedIn is eigenlijk de moderne versie van een adresboek. Het is de plek waar je de mensen die je kent ‘verzamelt’ zodat je ze terug kunt vinden. Jouw contacten in LinkedIn toevoegen kent een heel groot voordeel. LinkedIn is namelijk een relationele database en doordat iedereen in hetzelfde ‘adresboekje’ zijn contacten toevoegt kun je ook zien wie wie kent en wie jou kan voorstellen aan mensen die jij zou willen bereiken.

Jouw bereik kan op twee manieren groter worden via de mensen die je zelf kent:

 • Bereik in aantallen mensen
 • Bereik in diversiteit van werkgebieden, functies en sectoren waar onbekenden werken

Je kunt het beste mensen uit allerlei delen van je leven toevoegen in LinkedIn: mensen van vroeger (scholen en opleidingen, voormalige collega’s), familie, vrienden, zakenrelaties, sportclubgenootjes, kortom iedereen die je kent.