BLIJVEN LEREN

Netwerkend werken kun je leren! Zowel voor jezelf als met een hele organisatie. Denk aan het netwerk als infrastructuur (en sociale netwerkanalyses), het netwerk als hulpbron (de waarde van sociaal kapitaal) en netwerken: het werkwoord (het bouwen, onderhouden en benutten van relaties).

Leren netwerken

We bieden mensen én organisaties alles wat ze nodig hebben om hun doelen te verwezenlijken door expert te worden in netwerkend werken: ons netwerk, onze kennis, ons platform, onze begeleiding en onze ervaring. Op een manier die aansluit bij de tijd waarin we leven. Kortdurend, krachtig, actief, met veel ruimte voor zelfwerkzaamheid. Altijd inspirerend, maar vooral doelgericht. Met minder bezit, meer samenwerkingsverbanden op flexibele basis en meer vrije tijd. Tijd die je kunt besteden aan de dingen die jij belangrijk vindt!

ONZE VISIE OP LEREN

Ik wil mijn medewerkers iets nieuws leren: de route van macro leren

Om jouw medewerkers een nieuw veld te laten ontdekken of nieuwe expertise toe te voegen aan hun kennisbagage is macro leren de juiste aanpak. Je zoekt naar de juiste autoriteit op het vakgebied en realiseert je dat iets nieuws leren tijd kost (bv meerdere dagen). Het voordeel is dat je met meerdere mensen leert waarmee je kunt overleggen en/of dilemma's delen zodat je van elkaar kunt leren. De inhoud (curriculum) staat vast en deelnemers worden getoetst door opdrachten, een test of zelfs met een quiz. De expert is beschikbaar voor ondersteuning en coaching.

Bij La Red bieden we de volgende manieren van macro leren: opleidingen, masterclasses, cursussen, trainingen, workshops, boeken, artikelen en webinars. Het gaat om het totale plaatje.

Mijn medewerkers hebben nu een vraag: de route van micro leren

Leren stopt niet. Gezien de ontwikkeling van werk zullen we onszelf steeds nieuwe vaardigheden moeten bijbrengen. Concrete vragen rondom je werk los je het beste op door met micro leren aan de slag te gaan. Je zorgt voor nuttige en afgebakende content die in korte tijd (minder dan 15 minuten) geraadpleegd kan worden. Je leert individueel, maar weet wat anderen van de aangeboden leerstof vinden.

De inhoud is vraaggestuurd en richt zich op een specifiek afgebakend onderwerp.

Bij La Red bieden we de volgende manieren van micro leren: filmpjes, whitepapers, intervisie, coaching-on-the-job. We bieden microlearnings op drie niveaus: bewustwording, kennisverdieping en vaardigheden. Het gaat om het hier en nu.

We verslaan de vergeetcurve

We willen onze medewerkers een leven lang laten leren. In deze tijd is het belangrijk om vaardigheden en kennis te verbreden en verdiepen én om nieuwe kennis en vaardigheden te leren. Ook willen we graag rendement van onze investering in tijd en geld. We willen graag dat het geleerde voor lange(re) tijd beklijft.

De inhoud van het totale leerprogramma is gericht op vasthouden van kennis en vaardigheden.

Bij La Red bieden we daarom een combinatie van macro en micro leren. Ons aanbod zorgt dat medewerkers een lange(re) periode thema's tot zich nemen die te maken hebben met netwerkend werken en werk. We bieden een combinatie van macro en micro en verslaan de vergeetcurve van Ebbinghaus.

LEREN EN ONTWIKKELEN

Persoonlijke groei

Maak jezelf vaardig | Netwerken | Werk vinden met je netwerk | Namen onthouden | Netwerkbijeenkomsten | Onthouden worden | Personal Branding | Stakeholdermanagement | Lobby | Fondsenwerving | Storytelling | Sociale Netwerkanalyses maken | Werken met netwerkanalysesoftware | Werken met een netwerkverlanglijstje | Masterclass: Impact met je netwerk (Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid) | Netwerkend werken voor managers (ECO&P) | Social capital management (SIBE, Stuttgart) | Networking: professional skills training (Inholland, IBIS) | Verdiepingsmodule 'Netwerken en Omgeving' binnen programma Public Affairs | Netwerkend werken

Organisatieontwikkeling

Netwerkend werken als werkwijze | Faciliteren netwerkend werken | Van recruitment naar netwerkwerving | De HR-manager als sociaal kapitaal manager | Organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en beurzen | Sociale Netwerkanalyses voor oa HR, verandermanagement en reorganisaties | Netwerkleiderschap | Keuzemodule netwerken, Minor Projectmanagement, Strategisch Relatiemanagement (Haagse Hogeschool)

Vrouwen naar de top

Onderzoek doorstroming vrouwen | Netwerkanalyses top bedrijfsleven | Navigeren naar de top | Keuze voor nevenactiviteiten | Op weg naar een commissariaat | Zeilen, hockey of voetbal?

Jong geleerd is oud gedaan

N-factor | Netwerken voor middelbaar onderwijs | 7 lesbrieven | Docentenhandleiding | Netwerk als infrastructuur, hulpbron én het werkwoord netwerken | Op weg naar een stageplaats en later een baan | Netwerkthermometer | 21st century skills.

Lancering La Red Academy