Vrouwen in topposities

Vrouwen in topposities

La Red en Panteia hebben in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in kaart gebracht waar de komende jaren vacatures ontstaan in de Raad van Besturen en Raad van Commissarissen van de top 200 bedrijven. Daarnaast brachten zij in kaart wie relevante actoren en stakeholders zijn en welke netwerkstrategieën board ready vrouwen kunnen inzetten om de top te bereiken. Want gekwalificeerd zijn alleen is als board ready vrouw niet voldoende om de top te bereiken. Je zal zichtbaar moeten zijn voor de juiste personen en op de juiste plekken om die toppositie gegund te krijgen. Het onderzoek Vrije plekken in RvC’s en RvB’s  kan je hier downloaden.

Hoe bereik je de top? Concrete handvaten

Het onderzoek van La Red en Panteia biedt concrete handvatten voor board ready vrouwen en draagt bij aan het doel van Vrouwen naar de Top (een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van OCW en VNO-NCW): meer vrouwen in topposities. Dit om een evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in RvB’s en RvC’s, zoals door De Wet Bestuur en Toezicht als regel wordt gesteld, te behalen.

Vervolgonderzoek: doorstroom van vrouwen naar de (sub)top

In 2018 publiceerden we een vervolgonderzoek: de doorstroom van Vrouwen naar de subtop. Om de doorstroming van vrouwen naar de subtop te bevorderen, zullen beide partijen – organisaties én vrouwen – moeten leren hoe zij dit spel sámen spelen. Organisaties moeten een context creëren waarin de doorstroming van vrouwen wordt gefaciliteerd, zodat vrouwen de ruimte krijgen en ook daadwerkelijk (kunnen) nemen om door te groeien.
Oftewel: it takes two to tango.

Workshop: Navigeren naar de Top

Zelf naar de top? Doe dan mee met onze workshops Navigeren naar de Top. Tijdens deze workshop krijgen board ready vrouwen praktische tips om hun doel, een positie in een RvB of RvC, te realiseren.

Lees meer over Navigeren naar de top

Downloads

Onderzoek: Vrije plekken in RvC’s en RvB´s
Een onderzoek, netwerkanalyse & routeadvies voor topvrouwen op weg naar de vrije plekken in de top 200 bedrijven
Download hier: Onderzoek La Red en Panteia Netwerkanalyse bedrijven Top 200
Natasha Stroeker (Panteia), Miriam Notten (La Red)

Onderzoek: It takes two to tango
Een onderzoek naar de doorstroom van vrouwen naar de (sub)top
Download hier: Doorstroming vrouwen naar de subtop it takes two to tango
Natasha Stroeker en Rosanne Oomkens (Panteia), Miriam Notten (La Red)

Profielwerkstuk: Geen diversiteit zonder inclusiviteit – talent naar de top
Download hier het complete onderzoek
Een