La Red en Panteia hebben in 2015 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in kaart gebracht waar de komende jaren vacatures ontstaan in de Raad van Besturen en Raad van Commissarissen van de top 200 bedrijven, wie relevante actoren en stakeholders zijn en welke netwerkstrategieën board ready vrouwen kunnen inzetten om de top te bereiken. Want gekwalificeerd zijn alleen is als board ready vrouw niet voldoende om de top te bereiken. Je zal zichtbaar moeten zijn voor de juiste personen en op de juiste plekken om die toppositie gegund te krijgen.

Het onderzoek van La Red en Panteia biedt concrete handvatten voor board ready vrouwen en draagt bij aan het doel van Vrouwen naar de Top (een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van OCW en VNO-NCW) om meer vrouwen benoemd te krijgen. Dit om o.a. een evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in RvB’s en RvC’s, zoals door De Wet Bestuur en Toezicht als regel wordt gesteld, te behalen.

In 2018 publiceerden we een vervolgonderzoek over de doorstroom van Vrouwen naar de subtop. Om de doorstroming van vrouwen naar de subtop te bevorderen, zullen beide partijen – organisaties én vrouwen – moeten leren hoe zij dit spel sámen moeten spelen. Organisaties moeten een context creëren waarin de doorstroming van vrouwen wordt gefaciliteerd, zodat vrouwen de ruimte krijgen en ook daadwerkelijk (kunnen) nemen om door te groeien. Oftewel: it takes two to tango.

Zelf naar de top? Doe dan mee met onze workshops Navigeren naar de Top. Tijdens deze workshop krijgen board ready vrouwen praktische tips om hun doel, een positie in een RvB of RvC, te realiseren.

Lees voor inspiratie de blog van Miriam Notten (een stappenplan om de top te bereiken) die o.a. verscheen op de website van VNO-NCW en het item van Arjen Lubach in het programma Zondag met Lubach. En voor in je handtas, de handige infographic met concreet routeadvies. Meer weten over doorstroom? Lees dan de aanbevelingen. De kamerbrief van de minister is het lezen waard aangezien ze onze aanbevelingen overneemt. Ook voor in je handtas, de handige infographic met deze aanbevelingen.

Downloads

Vrije plekken in RvC’s en RvB´s
Een onderzoek, netwerkanalyse & routeadvies voor topvrouwen op weg naar de vrije plekken in de top 200 bedrijven
Download hier: Onderzoek La Red en Panteia Netwerkanalyse bedrijven Top 200
Natasha Stroeker (Panteia), Miriam Notten (La Red)

It takes two to tango
Een onderzoek naar de doorstroom van vrouwen naar de (sub)top
Download hier: Doorstroming vrouwen naar de subtop it takes two to tango
Natasha Stroeker en Rosanne Oomkens (Panteia), Miriam Notten (La Red)