Aanmeldformulier 'Give and Take Trophy'

De lijnen zijn gesloten, het is niet meer mogelijk om mee te doen met de verkiezing.

Deze verkiezing is bedoeld om de bewustwording over het belang van sociaal kapitaal te vergroten
en diegenen die beschikken over waardevol sociaal kapitaal in het zonnetje te zetten vanuit de pay-it-forward gedachte.

De aanmelding zijn inmiddels gesloten, het is niet meer mogelijk om jezelf of iemand anders op te geven.

 

 

Dit zijn de criteria voor de genomineerden:

  • De genomineerde kent minimaal 600 anderen, de wereldwijde gemiddelde netwerkgrootte. In dit geval definiëren we 'kennen' als: je weet wie iemand is als diegene jou belt, zegt wie zij/hij is en je hooguit een korte introductie nodig hebt om het kwartje te laten vallen over hoe je elkaar ook al weer kent.
  • De genomineerde heeft een divers netwerk, ook al zullen er in ieders netwerk groepjes bestaan waarin meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Diversiteit heeft betrekking op leeftijd, gender, etniciteit, soort functie of dagelijkse bezigheid, geografische locatie, hobby’s en al die andere kenmerken die mensen verschillend maken ten opzichte van elkaar.
  • De genomineerde is minimaal lid van één club of netwerk en is daarin ook actief. Denk aan een hobbyvereniging, alumnivereniging, kerk, politieke partij, netwerkclub, serviceclub, ondernemersvereniging e.d.
  • De genomineerde staat bekend om haar/zijn vrijgevigheid en laat dat zien door tijd te maken om anderen te helpen en haar/zijn netwerk in te zetten om anderen verder te helpen.

 

Belangrijke data

  • Tot 5 augustus: nomineren van kandidaten en invullen vragenlijst
  • 10 augustus: shortlist van 10 genomineerden wordt bekend gemaakt
  • Tot 21 augustus: de 10 genomineerden van de shortlist maken een assessment
  • 14 september: ultieme verkiezing en publieksstemming

Ken je na je eigen deelname nog iemand anders die volgens jou de ‘Give and Take Trophy’ verdient? Dan kun je diegene nomineren door een e-mail te sturen naar officemanager@lared.nl

 

 

La Red is aangesloten bij de wereldwijde Pay it Forward beweging. Deze moedigt mensen aan om goede daden voor anderen te doen zonder er iets voor terug te vragen, behalve dat de ontvangers het doorbetalen aan anderen die een helpende hand kunnen gebruiken.

Over La Red

Vanuit de overtuiging dat een gezonde en gelukkige organisatie en een gezond en gelukkig leven staat of valt met een vruchtbare wisselwerking tussen menselijke relaties, heeft La Red zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van netwerkend werken. Met de onschatbare waarde van sociaal kapitaal als uitgangspunt.

La Red wakkert het vuur van de potentie aan, dat smeult onder elk individu en elke organisatie.
La Red brengt energie.
La Red brengt nieuwe motivatie.
La Red brengt vertrouwen.
La Red brengt inzicht, bewustzijn en ontwikkeling.
La Red maakt mensen en organisaties gelukkiger.