Uw vragen
Hoe innovatief is uw organisatie, hoe wordt kennis intern gedeeld en wie zijn daarvoor intern cruciaal? U wilt weten hoe het werk binnen uw organisatie daadwerkelijk wordt gedaan, en hoe ´de hazen lopen´? Hoe ‘best practises’ op te halen en te benutten? Hoe faalkosten te voorkomen? Hoe uw zoektocht naar kennis een vindtocht wordt? U wilt sneller innoveren en kennis van buiten naar binnen halen? Co-creatie toepassen? U zoekt, kortom, naar de opbrengsten van sociale interactie.

Onze aanpak
Netwerkend Werken versterkt alle processen waarin mensen in elkaar investeren en zo waarde genereren. Met onze expertise en beproefde methodes, leren we u uw informele netwerken slim in te zetten om kennis te creëren door het tactisch koppelen van verschillende (groepen) medewerkers.
Wij geven u inzicht in de betekenis én de waarde van sociale interacties in uw netwerk. Zo kunt u nieuwe combinaties van medewerkers met elkaar laten samenwerken, maar ook efficiëntere keuzes maken in welke medewerkers kennisvragen aan elkaar stellen.

Onze netwerkanalyses zijn de diagnosetool om de gevonden patronen van samenwerkingsrelaties te optimaliseren en het nut van het oprichten van interne communities te bepalen. Ook invloedrijke organisatieveranderingen als fusies, overnames en reorganisaties kennen door sociale netwerkanalyse voorspelbare aspecten. We maken al die inzichten toepasbaar door praktische trainingen en coaching. Daarbij gebruiken wij bijvoorbeeld:

  • Netwerkanalyse van de échte infrastructuur van de organisatie. Niet zelden zorgt dat voor verrassende ontdekkingen in termen van onbenut talent van medewerkers, verklaringen voor stress en een gebrek aan efficiëntie of coördinatie.
  • Netwerkanalyse van het interne relatienetwerk van de organisatie. Dat laat namelijk zien dat de posities die mensen innemen in het interne relatienetwerk bepalend zijn voor de ontwikkeling van hen zelf én die van de organisatie. Zo ontdekt u wie de change-agents en innovatoren in uw organisatie.
  • Netwerkanalyse van (interne) kennisnetwerken en het rendement en advies over de juiste route vanuit uw vraag naar de kennis;
  • Netwerkanalyse voor het optimaliseren van het werkproces. Daarbij kan het gaan om de vraag of iedereen wel op de juiste plaats zit in de huidige organisatie in termen van samenwerkingsverbanden, taakverdeling en zelfs letterlijk de inrichting van kantoor- en werkruimten.
  • Aanpassen werving & selectiebeleid en aanscherpen van competentieprofielen om personeel met de juiste kennis en ervaring én netwerk te vinden;
  • Meer halen uit uw kennismanagementsysteem;
  • Trainingen over strategisch netwerken, virtueel netwerken via Social Media en netwerkvaardigheden in de praktijk.

Ontsluit de kennis in uw netwerk