National Safety at Work Platform (NSWP)

Het NSWP brengt alle stakeholders op het gebied van veilig & gezond werken bij elkaar en heeft tot doel om organisaties te helpen bij het creëren van een klimaat, waaruit een cultuur kan ontstaan die leidt tot veilig gedrag. La Red is bij dit platform betrokken door de belangrijke rol die change agents uit het informele organisatienetwerk kunnen vervullen bij het creëren en handhaven van een veilige werkomgeving.

Cultuur, gedrag, kennis; het is allemaal ‘besmettelijk’ en stroomt via de (in)formele relaties die we met elkaar onderhouden. Hoe hoger de mate van vertrouwen des te complexer de kennis en informatie is die door het netwerk stroomt. Als (veiligheids)manager is het daarom interessant om te weten hoe de informele lijnen in de organisatie lopen. Wie kent wie en wie zijn de zogeheten change agents in de organisatie? Díe betrouwbare en bekwame mensen –met een goed ontwikkeld netwerk binnen en buiten de eigen werklocatie– zullen de gewenste cultuurverandering met succes uit kunnen dragen.

Werkwaardig

La Red is partner van Werkwaardig. Werkwaardig is een regionaal platform van en voor werkgevers. Tijdens evenementen en workshops ontmoeten en inspireren zij elkaar rond de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Werkwaardig staat voor: volwaardig werk voor iedereen. Deelnemende organisaties voelen zich samen met Werkse! verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bewijzen dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan.

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven en draagt bij aan de algehele geluksbeleving. Bij La Red weten we dat werk krijgen en houden niet alleen een kwestie van het matchen van vraag en aanbod is. Het gaat om talent, kennis en ervaring (het juiste human capital), maar om het hebben van het juiste netwerk om kansen op je pad te krijgen (het juiste sociaal kapitaal). Vanuit La Red zetten we onze expertise in om het Werkwaardig platform een stap verder te brengen.