National Safety at Work Platform (NSWP)
Het NSWP brengt alle stakeholders op het gebied van veilig & gezond werken bij elkaar en heeft tot doel om organisaties te helpen bij het creëren van een klimaat, waaruit een cultuur kan ontstaan die leidt tot veilig gedrag. La Red is bij dit platform betrokken door de belangrijke rol die change agents uit het informele organisatienetwerk kunnen vervullen bij het creëren en handhaven van een veilige werkomgeving.

Cultuur, gedrag, kennis; het is allemaal ‘besmettelijk’ en stroomt via de (in)formele relaties die we met elkaar onderhouden. Hoe hoger de mate van vertrouwen des te complexer de kennis en informatie is die door het netwerk stroomt. Als (veiligheids)manager is het daarom interessant om te weten hoe de informele lijnen in de organisatie lopen. Wie kent wie en wie zijn de zogeheten change agents in de organisatie? Díe betrouwbare en bekwame mensen –met een goed ontwikkeld netwerk binnen en buiten de eigen werklocatie– zullen de gewenste cultuurverandering met succes uit kunnen dragen.