Leerwerkbijeenkomst: Excellerend organiseren

Woendag 3 december 2014

Veel organisaties laten het potentieel van de medewerkers grotendeels onbenut, zo blijkt uit onderzoek van Effectory . Ongetwijfeld besteedt jouw organisatie aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers, maar neemt ook de regeldruk voortdurend toe. Dat gaat helaas ten koste van de bewegingsruimte en bevlogenheid van medewerkers, zo blijkt uit recent onderzoek van Deloitte .

Die toenemende druk bemoeilijkt werknemers te excelleren. Een dilemma voor organisaties, want juist nu ontwikkelingen sneller gaan dan ooit, kunnen deze zich uitsluitend onderscheiden en mensen aan zich binden als ze het potentieel van die mensen weten te benutten.
Maar waarom zou je als organisatie investeren in mensen die zo weer kunnen vertrekken? Die kans bestaat, maar de ervaring leert dat de verbonden medewerker juist blijft… en excelleert.

Hoe creëer en organiseer je een excellerende organisatie? Maak het verschil
De oplossing ligt in het organiseren van lerend vermogen. Succesvolle organisaties zorgen voor leren op individueel, team- en organisatieniveau. Bij de leerwerkbijeenkomst, voor HR-managers en bestuurders uit alle sectoren, gaan we op zoek naar de hefbomen waardoor medewerkers in jouw organisatie kunnen excelleren. We delen de goede voorbeelden die we in onze dagelijkse praktijk tegen komen, tonen de rode lijnen die succesvolle organisaties kenmerken en gaan in dialoog over jouw ervaringen en dilemma’s. We gaan dus met elkaar op ontdekkingstocht en je vertrekt met vele inspirerende ideeën, praktische tips en een uitgebouwd netwerk.

Dit geven we alvast graag mee. Wat als we:
• Een medewerker de ruimte geven om 70% van zijn leren te ervaren in het werk, 20% te leren door coaching en feedback en 10% te leren door formele trainingen en cursussen?
• Meer leren mét in plaats van voor onze klanten? Wat zijn dan gevolgen voor onze overlegvormen en communicatieplatforms?
• Stakeholders betrekken bij onze strategische beleidsvorming en prestatieverbetering?
• Generatieleren en leerling/gezel-constructies een prominentere plaats geven in de ontwikkeling van ons vakmanschap?
• Gaan werken met kennisdragers: hoe zijn we dan beter in staat kennis te delen en toe te passen?
• Onze natuurlijke overlegmomenten altijd inrichten in het perspectief van het beïnvloeden van de resultaten door van en met elkaar te leren?
• Tot samenhangende feedbackloops kunnen komen: wat betekent dit voor onze perceptie bij de kwaliteit die we leveren en de manier waarop we naar kwaliteit kijken?
• Inzicht hebben in het sociaal kapitaal van onze mensen en deze dat echt weten te benutten?

De kosten voor de bijeenkomst bedragen € 95,- per persoon (excl. BTW), incl. een snack.
Ken je iemand uit een andere organisatie voor wie dit ook interessant is? Meld je dan voor jullie samen aan, de ander is kosteloos welkom.

Aanmelden kan via deze link. Nadere informatie volgt na aanmelding.