Skip to main content
Nieuws

Persbericht “Talenten in nieuw netwerk geven antwoord op de toekomst”

By 30 september, 2010december 2nd, 2015No Comments

Toptalenten van toonaangevende organisaties gaan met elkaar een verbinding aan door plaats te nemen in het nieuwe netwerk dutch connected. Deze stichting is in het leven geroepen om de samenwerking tussen organisaties in Nederland te bevorderen. Door de kennisdeling van toptalenten uit verschillende organisaties ontstaat er een kruisbestuiving van inzichten en ideeën. Het initiatief van Meino Zandwijk, Lucas van Wees en Miriam Notten is opgezet als antwoord op het huidige interne opleidingsbeleid van de toekomstige leiders in het bedrijf of de maatschappij. Op 10 oktober 2010 om 10.00 uur vindt de lancering plaats met de eerste groep toptalenten.

Organisatiegrenzen verdwijnen
Door toptalent gezamenlijk een netwerk te laten vormen ontstaat een stroomversnelling op het ontwikkelen van antwoorden op trends in de maatschappij. “In een snel veranderende wereld zien we organisatiegrenzen vervagen. Netwerken zijn inmiddels sterker dan organisatiestructuren en hiërarchie. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen is al lastig, het implementeren ervan in bestaande organisaties is dat nog veel meer. Op alle niveaus zoeken toonaangevende ondernemingen naar wegen die leiden naar nieuwe manieren om mensen aan zich te binden. Het exclusieve netwerk waar telkens per groep exact 10 personen in mogen plaatsnemen biedt hiervoor een oplossing”,  aldus Nico Verbaan, directeur stichting dutch connected.

Platform voor toptalent
De stichting dutch connected biedt toptalenten van deze organisaties een platform waarop zij enerzijds hun referentiekader verrijken en anderzijds hun netwerk uitbreiden. Een netwerk van medetalenten uit diverse sectoren, maar vooral ook een netwerk dat uitdaagt en van waaruit nieuwe ideeën en invalshoeken ontstaan.  Het exclusieve netwerk staat voor een stroming waarin waardecreatie en gelijkwaardigheid centraal staan. Toonaangevende organisaties steken veel energie in het ontwikkelen van hun talenten. Ze brengen ze in contact met vernieuwingen en geven ze een draagvlak om ideeën uit te werken.  Verbaan: “Waarom zou je deze ontwikkeling van toptalent alleen binnen de organisatie gebruiken in een tijd waar netwerkstructuren belangrijker worden dan organisatiestructuren?”

10³
10 organisaties leveren steeds ieder één toptalent. Deze groep van 10 talenten komt tien keer één dag samen van 10 tot 10 op de tiende van de maand. De invulling van de dag hangt helemaal af van de 10 deelnemers die beurtelings verantwoordelijk zijn voor de organisatie van één dag. Iedereen grijpt de mogelijkheid aan om het beste te laten zien van wat men in huis heeft. Met als resultaat een programma dat over grenzen heen gaat. Niet alleen de grenzen van de deelnemende toptalenten, maar ook die van de deelnemende organisaties. Kortom, 10 keer op weg naar verandering met het kompas gericht op het onbekende.

Op zondag 10 oktober 2010 om 10.00 uur start de eerste groep toptalenten van dutch connected. “Een zondag. Want wie zegt dat in de toekomst het vrije weekend nog standaard bestaat uit de zaterdag en de zondag? We zijn op weg naar een wereld zonder grenzen”, aldus Verbaan.

De onderlinge verbinding van Nederlandse bedrijven en overheidsinstanties, het vervagen van de grenzen en het benutten en ontwikkelen van het aanwezige talent zijn de ingrediënten geworden van dutch connected, crossing borders. Het biedt een sterk netwerk van talenten over organisatiegrenzen heen en verbreedt het referentiekader van de deelnemers.

Bestuur en founding partners
Het bestuur van dutch connected wordt gevormd door Meino Zandwijk (voorzitter en dga dutch group), Lucas van Wees (secretaris en VP HR Commercial KLM) en Miriam Notten (penningmeester en dga La Red B.V.). Nico Verbaan is directeur van de stichting. Founding partners zijn dutch group, Gemeente Rotterdam, Hevo, KLM, La Red, Ministerie van VROM, SAP Nederland, Stout Holding, SITA Nederland en Tempo-Team. Deze tien organisaties nemen deel aan de allereerste leergang en hebben ieder een deelnemer afgevaardigd.

www.dutchconnected.nl

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons