Skip to main content
Nieuws

La Red zorgt voor inbedding netwerkend werken bij het stimuleringsproject Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) in het MBO

By 18 juli, 2012december 2nd, 2015No Comments

La Red (Miriam Notten) heeft de afgelopen 1 ½ jaar meegewerkt als externe deskundige in de werkgroep netwerken en samenwerking bedrijfsleven bij het project LOB (fase I). Het stimuleringsproject LOB in het mbo is een opdracht van het Ministerie OCW. Partners zijn: MBO DienstenMBO RaadSBB (voorheen Colo) en Skills Netherlands.

Het eindproduct van deze fase is een toolbox waarin werken met netwerken een belangrijke plaats heeft gekregen. Netwerken is een van de vijf loopbaancompetenties die binnen het MBO worden gehanteerd en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Netwerken kunnen opbouwen en benutten en ook vaardig zijn in netwerken, zijn belangrijke competenties voor studenten. Om de studenten goed te kunnen begeleiden is het van belang dat schoolleiding en mentoren en docenten zelf goed weten hoe netwerkend werken eigenlijk werkt. La Red heeft daarom haar kennis en ervaring laten landen in de toolbox LOB.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons