Skip to main content
Nieuws

Panteia en La Red ronden onderzoek af met aanbevelingen

By 12 maart, 2018No Comments

PANTEIA en La Red hebben samen het onderzoek It takes two to tango afgerond over de doorstroom van vrouwen naar de subtop. Lees hier de 6 aanbevelingen voor organisaties!

Op 6 maart zijn de onderzoeksresultaten in een kamerbrief naar de kamer gegaan.

Er zijn signalen dat het percentage vrouwen in raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) achterblijft. Daarnaast is de kweekvijver voor topvrouwen kleiner geworden. Hierdoor blijft potentieel vrouwelijk talent onbenut. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Panteia en La Red gevraagd onderzoek naar de doorstroming van vrouwen naar de subtop uit te voeren.

Om de doorstroming van vrouwen naar de subtop te bevorderen, zullen beide partijen – organisaties én vrouwen – moeten leren hoe zij dit spel sámen moeten spelen. Organisaties moeten een context creëren waarin de doorstroming van vrouwen wordt gefaciliteerd, zodat vrouwen de ruimte krijgen en ook daadwerkelijk (kunnen) nemen om door te groeien. Oftewel: it takes two to tango.

Aanbevelingen voor organisaties: 6 randvoorwaarden voor een effectieve aanpak

  1. Organisaties moeten inzicht hebben in het probleemmechanisme dat er binnen hun organisatie of divisie voor zorgt dat de doorstroming van vrouwen naar de subtop hapert. Hierbij kan de toepassing van datagedreven HR-beleid helpen, omdat HR-beslissingen dan kunnen worden onderbouwd met data over (m/v verdeling binnen het) personeel en HR-processen.
  2. Diversiteitsbeleid moet een samenhangend geheel van maatregelen en instrumenten vormen waardoor gender diversiteit in de organisatiecultuur en in beleid raakt verankerd.
  3. Het kunnen combineren van werk en zorgtaken is een voorwaarde om doorstroming van vrouwen te bevorderen. Dit vereist een gendersensitief verlofbeleid.
  4. Organisaties moeten zich bewust zijn van de rol van gender bias tijdens selectiemomenten en moeten maatregelen nemen om de invloed van gender bias te beperken.
  5. Er dienen streefcijfers te worden geformuleerd op verschillende niveaus binnen de organisatie zodat bestuurders en managers verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het resultaat.
  6. Topbestuurders moeten zich committeren aan gender diversiteit en rekenschap afleggen over het al dan niet behaalde resultaat omtrent targets op dit vlak.

Lees hier de volledige nieuwsbrief www.panteia.nl/onderzoeken/doorstroming-vrouwen-naar-de-subtop-takes-two-tango van Panteia.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons