Skip to main content
Nieuws

La Red als matchmaker bij On Stage

By 23 oktober, 2008december 2nd, 2015No Comments

On Stage is een initiatief van SOB Delft en het Projecthuys om een positief podium voor het vmbo op te richten in weerklank op alle negatieve publiciteit.

In 2007 vond de eerste editie plaats van On Stage waarbij leerlingen in gesprek gaan met beroepsbeoefenaren. La Red zat toen op de adviseurstribune. Een week later brengen leerlingen een tegenbezoek aan degene waar zij een match mee hebben gemaakt. Op deze manier horen en zien leerlingen rechtstreeks van de ‘werkvloer’ wat een vak inhoudt.

 

On Stage wil de beroepsoriëntatie van jongeren hiermee concreter ondersteunen en een tegengeluid geven op de vele negatieve media m.b.t. het vmbo: Dream it, do it… On Stage!

 

Het ministerie van OC&W heeft naar aanleiding van Delft On Stage een stimuleringsbijdrage ontworpen om On Stage ook naar andere steden te kunnen brengen. OCW wordt daarmee één van de financiers van On Stage. Andere sponsors voor Delft zijn o.a.: SOB Delft, Fonds 1818, gemeente Delft, KvK Den Haag, Rabobank Delflanden, St. Hulp aan Delftse Jongeren, TU Delft, Procolix, Business Print, Woonbron en de deelnemende scholen.

 

De OCW-bijdrage wordt verstrekt aan vijf gemeenten die On Stage gedurende drie jaar in hun stad gaan uitvoeren. Hierna wordt bekeken of een landelijke uitrol realiseerbaar is. Delft profiteert als eerste On Stage gemeente in elk geval van deze regeling, Utrecht heeft aangegeven de tweede On Stage Stad te willen worden. Naar verwachting vindt Utrecht On Stage plaats in maart 2009. Met andere gemeenten zijn gesprekken gaande. Steden die een aanvraag voor deze OCW-regeling willen doen, moeten zich snel melden bij Projecthuys om tijdig in te kunnen stappen.

 

Op 28 oktober 2008 wordt de tweede editie van Delft On Stage gehouden. Tijdens deze editie zal La Red een junior workshop netwerken geven.

 

De tweede editie zal plaatsvinden in het  Aula Congrescentrum TU Delft. Iedereen met een leuk vak of beroep is welkom als beroepsbeoefenaar op On Stage. Informatie en aanmelding verlopen via www.delftonstage.nl .

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons