Skip to main content
Nieuws

Waar vind je vrienden?

By 6 mei, 2009december 2nd, 2015No Comments

Ontmoetingsgelegenheden beïnvloeden de persoonlijke relaties sterk. Dat constateert Gerald Mollenhorst in een uitgebreid onderzoek onder duizend inwoners van Nederland. De dataset die hij daarvoor gebruikt heeft, ‘The survey of the Social Networks of the Dutch’, is dezelfde die Martin van der Gaag voor zijn promotie onderzoek gebruikt heeft. Bijzonder is dat Mollenhorst dezelfde mensen zeven jaar later weer heeft kunnen ondervragen, waardoor ontwikkelingen in het persoonlijk netwerk van de geïnterviewden zichtbaar worden.

Sociologen kibbelen al jaren over de vraag in hoeverre persoonlijke contacten het resultaat zijn van eigen voorkeuren of sociale context, zoals de sportclub, werkplek, familie en woonbuurt. Mollenhorst constateert dat we ons opvallend vaak laten leiden door andere factoren dan eigen persoonlijke keuze. Met wie we werken, onze vrije tijd doorbrengen, en zelfs met wie we trouwen is afhankelijk van het aanbod van mensen in de verschillende sociale contexten. We laten ons vaak leiden door eerdere succesvolle relaties: mensen kiezen vaak vrienden uit een context waar zij al eerder een vriend uit gekozen hebben. En hoewel de gemiddelde omvang van persoonlijke netwerken opvallend stabiel is, worden in zeven jaar tijd toch veel netwerkleden vervangen door andere mensen.

Vrijdag 8 mei om 10.30 uur promoveert Gerard Mollenhorst in het academiegebouw te Utrecht op het proefschrift met de titel: Networks in contexts. How meeting opportunities affect personal relationships.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons