Skip to main content
NieuwsUncategorized

‘Kwart over twee, maar ik wil niet’

By 2 juni, 2009december 12th, 2016No Comments

Dit is de titel van een nieuw boek waar onze collega Martin van der Gaag vanmorgen mee kwam. Hij heeft voor de auteurs Thijs Besems en Gerry van Vugt statistische analyses uitgevoerd, wat niet gebruikelijk is in de psychotherapie. Het boek is een parafrasering van het promotie onderzoek dat de schrijvers hebben uitgevoerd naar de ontwikkeling van een totaal nieuwe behandelmethode voor autisten en andere geestelijk gehandicapten.

Hoewel dit boek zelf niks met netwerken te maken heeft, zorgde het hier intern wel voor netwerkacties. Zowel op de TU Eindhoven als op de TU Delft zijn er mensen bezig met dit onderwerp: in Eindhoven wordt gewerkt aan een robot die reageert op beweging en in Delft is een afstudeerder bezig met de ontwikkeling van speelgoed voor autistische kinderen. Op beide plekken hebben we dit boek aangeraden en ook de mensen die hier mee bezig zijn aan elkaar voorgesteld, een mooi voorbeeld van netwerken in de praktijk.

Dit boek is verschenen bij Scriptum.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons