Skip to main content
NieuwsUncategorized

Miriam in Develop: ‘De Haves en de Have not’s’.

By 13 april, 2010december 12th, 2016One Comment

Het tijdschrift Develop publiceert in het nieuwste nummer een artikel van Miriam, ‘De Haves en Have not’s’, ‘Twee zijden van dezelfde netwerkmedaille’. Develop is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift voor Nederland en Vlaanderen over human resource development. Het artikel van Miriam is hetΒ lezen meer dan waard!

De Haves en de Have not’s

Twee zijden van dezelfde netwerkmedaille

Over sociaal kapitaal bestaan nog veel misverstanden. Veel mensen denken dat het gaat om de waarde van de mensen in een organisatie. Niets is minder waar. Sociaal kapitaal is datgene wat beschikbaar komt via anderen door de relaties die je met deze anderen onderhoudt. Niet iedereen heeft echter op dezelfde manier toegang tot sociaal kapitaal. Ook wordt er nog niet gestuurd op de waardetoename en het inzetten van beschikbaar sociaal kapitaal. Niet door individuen, niet door organisaties en al helmaal niet onze maatschappij als geheel Het sociale kapitaal ligt te verstoffen onder onze poldermatras.

Het hele artikel lezen.

One Comment

  • Iris Meerts schreef:

    Mooi artikel, Miriam! Ik ben het helemaal met je eens dat wij het sociaal kapitaal onvoldoende (en zelfs steeds slechter) benutten. Robert Putnam stelt in zijn boek ‘Bowling Alone’ dat het verlies aan sociaal kapitaal tegenstellingen tussen (groepen) mensen vergroot. Juist in economisch slechtere tijden, waarin mensen het echt moeten hebben van hun netwerk, moeten we mensen juist helpen om nieuwe verbindingen met anderen aan te gaan en hun netwerk te onderhouden. Ik denk dat internet en ICT daar cruciale rollen in spelen.

    Op 1 juni gaan we het op het congres eDemocracy hebben over de vraag, hoe politiek en overheid het sociaal kapitaal in onze samenleving beter kunnen benutten. Op internet zijn vele leuke voorbeelden te vinden, die vooral gericht zijn op het verbeteren van de communicatie tussen burgers en de overheid. Het belooft een interessante, inspirerende middag te worden. Ik hoop je dan te zien! Meer info is te vinden op http://www.stichtingzelforganisatie.nl.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons