Skip to main content

Miriam Notten, expert netwerkend werken en sociaal kapitaal management, is opnieuw één van de docenten van het Publics Affairs Programma van de Universiteit Leiden. Miriam zal, samen met een aantal andere experts, de verdiepingsmodule ‘Netwerken en Omgeving’ verzorgen.

Public Affairs

Public Affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

Public Affairs Programma

Het Public Affairs Programma is voor iedereen die wil weten wat het vak Public Affairs precies inhoudt. De verschillende onderwerpen uit het programma worden in pakketten aangeboden. Op deze manier kan de PA professional zelf zijn pakket samenstellen. Voor een compleet overzicht kijkt u op de website van het Public Affairs Programma.

Verdiepingspakket ‘Netwerken en Omgeving’

Tijdens de verdieping ‘Netwerken en Omgeving’ bespreekt u in een kleine groep (max. 12 personen) de laatste ontwikkelingen in het vak. U leert van elkaar en u gaat in gesprek met interessante sprekers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Miriam Notten, oprichter van netwerkorganisatie La Red en expert op het gebied van sociaal kapitaal management, is één van de docenten van het verdiepingspakket.

Diverse modules

Dit verdiepingspakket vindt plaats op Landgoed te Werve in Rijswijk en bestaat uit drie modules. De eerste twee bestaan uit twee dagen met op de eerste dag een avondprogramma. De laatste module bestaat uit één dag. Voorafgaand aan de verdiepingsmodule heeft u een persoonlijk intakegesprek met de programmaleider. In het gesprek worden uw leerdoelen doorgenomen en aangescherpt.

Data najaar 2019

Module 1: maandag 23 en dinsdag 24 september 2019

Module 2: maandag 7 en dinsdag 8 oktober 2019

Module 3: maandag 4 november 2019

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het verdiepingspakket ‘Netwerken en omgeving’ kunt u terecht op de website van het Publics Affairs Programma. U kunt zich tevens aanmelden via de website van de universiteit. Vragen over de verdiepingsmodule? Neem dan contact op met Miriam Notten, miriam@lared.nl.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons