Skip to main content

Vandaag het verhaal van Paul van Eijk. Wie is Paul? Hoe ziet zijn netwerk eruit, hoe zet hij zijn netwerk in en hoe gaat hij om met de huidige situatie. Laat je inspireren en motiveren.

Wie ben ik?

Ik ben Paul van Eijk, opgegroeid in een groot gezin, ik woon in zuidwest Drenthe en werk bij het mooie waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn. Daarnaast ben ik deeltijd lector bij de groenste hogeschool van Nederland, Van Hall Larenstein in Velp.

Mijn netwerk

Ik heb 1850 contacten op LinkedIn (de meeste contacten zijn mensen die ik minimaal 1X buiten LinkedIn om heb gesproken/gemaild).

Netwerken doe ik niet omdat het functioneel moet, maar omdat ik van nature intrinsiek geïnteresseerd ben in mensen. Netwerken is geen kunstje dat je er even bij doet. Mijn credo is ‘als je beweegt dan bots je’, en dan krijg je energie, net als een riviertje. Al mijn hele leven stroom en bots ik tegen mensen op, op een leuke onderzoekende manier. Daardoor leer ik steeds weer nieuwe mensen kennen en leer ik van wat mensen kennen. En leren geeft mij een goed gevoel.

Duurzame ontwikkeling is ook leren. Momenteel ben ik druk met de implementatie van de Omgevingswet. De netwerkpositie van waterschappen zijn hierdoor volop in ontwikkeling conform de 1-overheidsgedachte. Co-actorschap wordt dat genoemd. Ik zie volop kansen om via het netwerken ook te werken aan de duurzame ontwikkeling van het watervraagstuk. In mijn ogen kan het niet anders. Perspectieven vanuit techniek, ruimte en samenleving komen hierdoor samen. Een goed voorbeeld is de Blauwe Omgevingsvisie 2050 van het waterschap die via een netwerkbenadering tot stand is gekomen. Een visie als visitekaartje, uitnodigend en om uitgenodigd te worden.

Social distancing

De corona crisis vraagt om een andere invulling van netwerken. Natuurlijk mis ik ook ‘aan-je-jasje-trek momenten’ en non-verbale communicatie. Met La Red hebben we een webinar georganiseerd Netwerkend Leiderschap bij het waterschap. Tegelijkertijd hebben we vanuit het lectoraat in no time online een landelijk kennisnetwerk opgebouwd met lectoren die bezig zijn met de effectuering van het algemene doel van de omgevingswet namelijk; via participatie van netwerken met private en publieke belanghebbenden werken aan de duurzame ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Zo zie je maar, alles stroomt.

Ik houd mij vast aan deze quote 

“Als je beweegt dan bots je”

Lees ook de verhalen van andere ervaren netwerkers.