Skip to main content

Gezond 100 worden, wie wil dat nou niet? Iets wat er zeker aan kan bijdragen om die leeftijd te behalen, is een robuust en hulpvaardig netwerk. Het is zelfs een van de Blue Zone regels.

5 Blue Zones

De Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen op een gezonde manier oud worden, vaak zonder chronische ziektes en mentale aftakeling. De vijf Blue Zones zijn:

 • Sardinië (Italië)
 • Okinawa (Japan)
 • Loma Linda (Californië)
 • Nicoya (Costa Rica)
 • Ikaria (Griekenland)

Een van de ‘regels’ uit deze gebieden is het hebben van een sterk netwerk. De langstlevenden op aarde hebben een manier gevonden om hun netwerken zó in te delen, dat de relaties die ze onderhouden, bijdragen aan gezonde gewoontes en hun geluk. De Okinawanen bijvoorbeeld, creëren groepen van 5 mensen om zich heen die zich voor het leven aan elkaar verbinden en elkaar helpen. Ook voor de andere Blue Zones geldt dat de bewoners een sterk sociaal netwerk hebben; vooral veel vrienden en familie.

Netwerken zijn besmettelijk

Mensen zijn sociale dieren en we voelen ons het beste, wanneer we in contact zijn met anderen. Sterker nog; het hebben van vrienden en het onderdeel vormen van verschillende groepjes heeft een positief effect op onze gezondheid. Met vrienden en kennissen om ons heen zijn we gezonder, gelukkiger en leven we langer. Het geluk dat we ervaren is besmettelijk en we dragen het over aan anderen.

Het slechte nieuws is dat eenzaamheid, of je alleen voelen, ook besmettelijk is. Eenzaamheid onder oudere mensen leidt zelfs tot een 30% grotere kans om eerder te overlijden. Heb je gelukkige buren? Dan heb je weer 34% meer kans om zelf ook gelukkig te zijn. Het is duidelijk: waar je mee omgaat, daar word je mee besmet!

Dit kun je doen om een gezond netwerk te ontwikkelen

Er zijn een heel aantal dingen die je kunt doen en acties die je kunt ondernemen om een gezond netwerk op te bouwen en te onderhouden. Een aantal voorbeelden:

 • Investeer in je vrienden of kennissen. Neem de tijd om even te bellen of een appje te sturen, of even ‘in het echt’ af te spreken.
 • Doe iets aardigs voor je buren. Denk aan boodschappen doen of de tuin verzorgen wanneer ze op vakantie zijn.
 • Bel iemand op! Weet je niet wie? Bel dan iemand uit elke letter van het alfabet uit je contactenlijst.
 • Pay it forward: helpende handen en hoofden. Denk na over wat anderen nodig zouden kunnen hebben en kijk wat je hierin kunt betekenen.
 • Schrijf een kaartje. Zo’n ouderwetse, met een postzegel. Iedereen die zo´n kaartje ontvangt weet dat je daar extra aandacht aan hebt besteed.
 • Maak het persoonlijk. Ook al heb je een krappe agenda, even met elkaar kletsen maakt het persoonlijk. En je kunt die 10 minuten écht wel missen. Met nieuwsgierigheid, compassie en de menselijke maat kom je veel verder dan door alleen je agenda af te werken.

De opbrengsten van een goed netwerk

Wat levert een goed netwerk je op? Naast het plezier en de inspiratie die contact met anderen ons opleveren, zijn er ook hele concrete opbrengsten.

 • Jouw geluk: gelukkig zijn en blijven door de relaties met de mensen om je heen die je willen helpen en ondersteunen.
 • Jouw gezondheid: je blijft gezond doordat je omgaat met mensen die helpen om goede gewoontes te ontwikkelen en je daaraan te houden.
 • Jouw werk: dankzij jouw netwerk heb je altijd werk. Je netwerk is je vangnet voor momenten dat je geen werk hebt, je informatiebron wanneer je (nog) niet weet wat je wilt, de contacten kunnen je richting geven op het juiste moment wanneer er ergens een kans is en het is een springplank, om bijvoorbeeld een warme introductie mee te krijgen.

Netwerkweetjes

 1. We hebben gemiddeld rond de 150 vrienden (en familierelaties) (het beroemde Dunbar getal, want hoeveel vrienden kun je hebben)
 2. Onze online en offlinenetwerken zijn ongeveer even groot
 3. Onze grotere sociale netwerken zijn gemiddeld 600 mensen groot, maar de meeste mensen die ik ken bewegen in netwerken van gemiddeld 1.000 anderen
 4. Het kost je 200 uur face-to-face contact gedurende 3 maanden om van een vreemde een goede vriend te maken
 5. Als we onze werktijd en werkcontacten niet meetellen, dan besteden we rond de 3,5 uur per dag aan 15 van die 150 mensen
 6. De rest van die 150 sociale contacten krijgt ongeveer 3 seconden per dag van ons
 7. We gaan het liefste om met vrienden en familie die maximaal 30 minuten van ons vandaan wonen
 8. Muren (ook in kantoren) zorgen dat we een psychologische barrière voelen om vriendschappen te ontwikkelen
 9. Ons geheugen gaat achteruit als we niet voldoende sociale interactie hebben
 10. 80% van de tijd dat we wakker zijn brengen we door met anderen (in het echt of virtueel)
 11. Zingen maakt je gelukkiger en als je dat dan ook doet samen met anderen, dan bouw je ook (nieuwe) vriendschappen op
 12. Als we een sterke emotionele band voelen is fysieke afstand onbelangrijker. Ook vrienden die veraf wonen, waarderen we.
 13. Onderzoek laat zien dat we virtueel contact (met video) evenzeer waarderen als face-to-face contact.
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons