Skip to main content
Nieuws

Is sociaal kapitaal crisisgevoelig?

By 18 mei, 2009december 2nd, 2015No Comments

Het zijn zware tijden, tenminste veel mensen om ons heen klagen steen en been. Orderportefeuilles zijn dit jaar nog wel redelijk gevuld, maar volgend jaar zien ze er minder rooskleurig uit. Projecten gaan niet meer door of worden uitgesteld. Financiering is moeilijker. Kortom de meesten gaan met de stofkam door de kosten en bezinnen zich op de mogelijkheden en kansen in de crisis.

De positieve geluiden die we om ons heen horen gaan steevast over relaties. Opdrachtgevers die opdrachtnemers willen helpen en hen wat gunnen. Spontaan ontstane coalities die oplossingen willen bedenken voor ziekenhuizen die vertraging oplopen bij het nieuwbouwproces. Mensen die bereid zijn hun eigen locatie ter beschikking te stellen aan bijeenkomsten die ineens ‘thuisloos’ worden. Kortom relaties die hulpbronnen blijken te zijn: sociaal kapitaal.

Al meer dan 300 jaar is economisch denken leidend voor ons handelen, maar niet alles is met geld te koop (financial capital). Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn we ons ook bewust van het potentieel van talent (human capital) en bestaat de Human Resource Management afdeling, maar nog steeds komt niet ieders talent tot zijn recht. Recenter echter is het denken rondom sociaal kapitaal, zeker als het gaat om het ontwikkelen van sociaal kapitaal en het laten renderen van dit kapitaal. Laten we de definitie van Martin van der Gaag er eens bij betrekken. Hij definieert sociaal kapitaal als een verzameling hulpbronnen die in het bezit zijn van de leden van iemands persoonlijke netwerk en die beschikbaar kunnen komen voor deze persoon op basis van de geschiedenis van deze relaties. 

En dat is natuurlijk waar het om gaat: je hoeft niet alles zelf te weten of te kunnen, niet overal zelf toegang toe te hebben of overal te zijn, je hoeft niet alles alleen te doen of alleen te staan. Iedereen heeft een netwerk van relaties die bij al deze zaken hulp kunnen bieden, mits het natuurlijk duidelijk is wat je zoekt of wilt bereiken.

Is sociaal kapitaal dan crisisgevoelig? Nee, maar of je sociaal kapitaal ‘hebt’, dat wordt wel duidelijk in (al dan niet financieel) moeilijker tijden. Niet zo verwonderlijk dus dat veel mensen op dit moment hun netwerk willen toetsen op waarde of die graag willen weten hoe ze hun netwerk inzetten om hun eigen doelen te verwezenlijken. In tijden van crisis draait het om relaties, mits je tenminste de afgelopen tijd in deze relaties hebt geïnvesteerd.

Dus schroom niet, stuur eens een kaartje, bel iemand op die je lang niet hebt gesproken en neem eens iemand mee naar een event waar je zelf voor uitgenodigd bent. Stuur een artikel door, stel mensen aan elkaar voor. Alles in het kader van een kleine moeite (voor jezelf), maar een groot plezier (voor de ander)!

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons