Skip to main content
Nieuws

‘Join the Club!’

By 15 juli, 2009december 2nd, 2015No Comments

Lidmaatschap van een regionale bedrijvenvereniging bevordert de groei van een bedrijf. Johannes Boshuizen komt tot die conclusie naar aanleiding van zijn promotieonderzoek op dit onderwerp aan de Universiteit Twente. In het bedrijfsleven is het hebben van de juiste contacten belangrijk.  De uitgelezen plek om die contacten op te doen is via een regionale bedrijvenvereniging. Lidmaatschap van zo’n bedrijvenvereniging is een concurrentievoordeel, tenminste, dat wordt verondersteld. Tot nu toe was nog geen grootschalig onderzoek naar gedaan naar het effect van zo’n lidmaatschap op het succes van bedrijven. Reden voor Johannes Boshuizen om dit te onderzoeken.
De resultaten van zijn onderzoek bevestigen dat (informele) netwerkcontacten via bedrijvenverenigingen inderdaad de bedrijfsresultaten positief beïnvloeden. Onafhankelijk van de grootte van het bedrijf, groeien bedrijven met een lidmaatschap 1 3fte sneller dan bedrijven zonder lidmaatschap.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons