Skip to main content
Nieuws

Royal Haskoning Women’s network

By 29 juli, 2009december 2nd, 2015No Comments

In het relatiemagazine Range van Royal Haskoning wordt Miriam Notten geciteerd in verband met de workshop ‘Vrouwen en netwerken’ die La Red voor het Royal Haskoning Women’s Netwerk heeft gegeven. Dit netwerk is krap een jaar geleden opgericht en een groot succes: ongeveer 100 aanwezigen tijdens de eerste bijeenkomst. Inmiddels is het ledental al ruim verdubbeld.Hoewel vrouwen volgens onderzoek beter in staat zijn persoonlijke contacten aan te gaan, blijken mannen juist succesvoller in het benutten van hun contacten. Deze paradox vormde de aanleiding een netwerk op te richten waar vrouwen leren hun feminiene eigenschappen in te zetten om hun ambities waar te maken. Tijdens een van hun driemaandelijkse bijeenkomsten heeft La Red de workshop ‘Vrouwen en netwerken’ verzorgd. Bewustwording van het nut van ‘vage kennissen’ en vervolgens dat sociale kapitaal inzetten om zowel zakelijke als privédoelen in te zetten was een van de hoofdlijnen. Daarnaast bood La Red de vrouwen een aantal antwoorden en vooral ook veel praktische tips en handvatten om hun netwerk uit te breiden en te onderhouden.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons