Skip to main content
Nieuws

“Netwerken en prestaties” – column in het Zjournaal

By 12 mei, 2010december 2nd, 2015No Comments

Miriam Notten schrijft maandelijks een column voor het Zjournaal.  Er is de afgelopen maanden al een aantal interessante onderwerpen aan bod gekomen. In het nieuwe Zjournaal schrijft Miriam over “netwerken en prestaties”.

Bij prestaties denk ik direct aan rendement en dat is een mooi onderwerp in combinatie met netwerken. Iedereen wil namelijk dat de netwerkactiviteiten daadwerkelijk wat opleveren, alleen
durven de meeste mensen niet benoemen welk rendement ze nu eigenlijk zoeken.

Netwerken en doelen stellen

Zodra het gaat over doelen stellen, hebben we het natuurlijk ook over het inzetten van een bepaalde netwerkstrategie. Veel mensen denken bij ‘strategisch netwerken’ aan calculatief rondlopen op borrels – maar het is natuurlijk veel meer. Waarom zou je een netwerk ontwikkelen en willen onderhouden? Netwerken kunnen van een veel grotere diversiteit zijn dan eigen middelen die ter beschikking staan tot persoon of organisatie. Om een persoonlijke netwerkstrategie te ontwikkelen moet je echter eerst zelf helder krijgen wat je doelen zijn en welk netwerk daarbij past.

Mensen streven naar zeer verschillende doelen om relaties te onderhouden: klanten vinden, invloed uitoefenen, een nieuwe baan vinden, zichtbaar en vindbaar zijn voor de buitenwereld, informatie en kennis delen, nieuwe medewerkers vinden, plezier hebben, gezelligheid,
toegang tot nieuwe werelden verkrijgen, advies krijgen, een klankbord vinden voor ideeën, gezien en geassocieerd worden met anderen, op de hoogte blijven van nieuws en ‘wat er speelt’ in je vakgebied – of nog andere doelen.

Expressieve doelen

De expressieve doelen zijn gericht op behoud van een situatie. Voor het behalen van expressieve doelen heb je baat bij sterkere relaties met gelijkgestemde mensen en onderling verbonden groepen contacten. Deze relaties zijn grotendeels op een gezamenlijk verleden gebaseerd en hebben tijd gehad om zich te ontwikkelen.

Met dergelijke sterke relaties kun je goed de volgende doelen behalen:
– Aandacht om wie je bent en het delen van persoonlijke belevenissen en gedachten
– Het vinden van draagvlak en steun voor een zaak die meerdere mensen aangaat
– Behulpzaamheid: luisteren naar anderen, hen helpen, verzorgen en met elkaar in contact brengen of houden
– Complexe samenwerking: het delen van vertrouwelijke informatie, beheren van kostbare zaken of ontwikkelen van veel investeringen, samenwerking of risico omvattende projecten

Instrumentele doelen

De instrumentele doelen zijn gericht op groei en verandering van situaties. Hiervoor heb je meer baat bij minder sterke relaties met een diverse set mensen, die anders zijn dan jezelf en die elkaar onderling niet heel goed of helemaal niet kennen. Deze relaties zijn meer
toekomstgericht en sneller ontwikkelbaar.

Met dergelijke zwakke relaties kun je goed de volgende doelen behalen:
– Het vinden van nieuwe mogelijkheden (klanten, personeel) of oplossingen voor vraagstukken (ideeën)
– Het op de hoogte blijven van ‘wat er speelt’
– Imago versterken: het geven van bekendheid aan je organisatie, ideologie of persoonlijke expertise
– Het spreiden van risico in ondernomen activiteiten en onderhouden contacten

Dat betekent dat netwerken nooit het doel op zich is, maar het middel om doelen te behalen. Dus het gaat niet om het aantal netwerkbijeenkomsten dat je bezoekt, maar om de oprechte ontmoeting die je daar hebt met anderen; het gaat niet om het aantal mensen dat je kent, maar dat je gekend wordt; het is niet belangrijk hoeveel mensen je volgen op Twitter of met je verbonden zijn op LinkedIn, maar om de toegevoegde waarde die je weet te bieden aan die omgeving en het gaat er zeker niet om hoeveel visitekaartjes je meeneemt van een netwerkbijeenkomst, maar om de verhalen die je weet te vertellen over de mensen die je geraakt hebben.
Netwerken kan dus leiden tot allerlei soorten prestaties, maar laten we niet uit het oog verliezen dat het ook een prima netwerkdoel is om plezier te hebben met mensen.

Miriam Notten

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons