Skip to main content

“Bij het bouwproject A2 in Maastricht werken wij nauw samen met een andere organisatie. Het gecompliceerde project is opgesplitst in drie bouwlocaties, vijf onderdelen en per onderdeel weer diverse afdelingen. De verschillende groepen communiceerden nauwelijks met elkaar en raakvlakken tussen, met name, engineering en werkvoorbereiding/uitvoering waren te weinig inzichtelijk. La Red zorgde in een aantal sessies voor bewustwording over kennisdeling binnen het consortium. De teams leerden elkaar beter kennen en zagen in welke kennis wel of niet aanwezig was bij andere teams. Ook zijn we op advies van La Red gestart met Yammer, een sociaal netwerk voor samenwerken binnen een organisatie. Iedereen deelt hier actief zijn kennis of vraagstukken met de rest van de organisatie. Men praat nu veel meer met elkaar en zoekt elkaar op. Bij een aantal metingen kan geconcludeerd worden dat de sessies erg waardevol zijn geweest en dat de bewustwording over samenwerken en kennisdelen sterk naar voren is gekomen.”
Lukas Simons, Kennismanager Strukton Civiel

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons