Skip to main content

Hoe jouw netwerk zorgt voor een gelukkiger en gezonder leven

Mensen zijn sociale dieren en we bewegen ons in onze eigen gekozen ‘kuddes’. Wetenschappers als Putnam, Heliwell en Christakis laten ons keer op keer zien dat onze eigen gezondheid en geluk onlosmakelijk zijn verbonden met én worden beïnvloed door de gezondheid en het geluk van onze relaties en de interactie met anderen. 

Ken jij de vrienden van jouw vrienden eigenlijk?

Interessant toch? We zeggen niet voor niets: ‘waar je mee omgaat, word je mee besmet’. Netwerk technisch reikt die invloed best ver. De vrienden van de vrienden van jouw vrienden hebben invloed op jouw levensstijl, geluk, toegang tot werk en gezondheid. Kennis, gewoontes, emoties en zelfs eenzaamheid zijn besmettelijk en reizen door onze netwerken. Onze keuzes worden dus beïnvloed door de mensen die we kennen en hun 1e en 2e orde netwerken. Die besmetting werkt twee kanten op, want wij hebben ook invloed op onze vrienden en hun kennissen. 

Nu denk je misschien dat het echt alleen maar om ‘vrienden’ gaat, maar ik gebruik dat hier overdrachtelijk. Alle relaties die we met andere mensen onderhouden hebben dezelfde invloed. Het gaat dus om iedereen in jouw netwerk: familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, echt iedereen die je kent en die onderdeel uitmaakt van jouw sociale netwerk.

Op welke hulp kun jij rekenen?

De netwerken die we met anderen onderhouden leveren meer voordelen dan alleen positieve effecten op onze gezondheid en geluk. Een baan vinden, samen mantelzorg verzorgen, snel informatie vinden, voorgesteld worden aan, het zijn allemaal voorbeelden van hulp die we van anderen krijgen, omdat we ze kennen. Die hulp, die je zomaar krijgt van de mensen die je kent, noemen we sociaal kapitaal en de hoeveelheid en soort sociaal kapitaal maakt je dus een rijk mens.

Dat wil je toch zeker ook? Gezonder en gelukkiger leven? Misschien zelfs wel gezonder, gelukkiger én langer leven? Laten we dan leren van de bewoners van de 5 Blue Zones, waaronder het Europese Sardinië, die hebben dat namelijk onder de knie. Blue Zones zijn delen van de wereld waar mensen in relatief goede gezondheid veel ouder worden. 

Op Sardinië kun je leren en ervaren hoe je jouw netwerk laat floreren

De langstlevenden op aarde hebben een manier gevonden om hun netwerken zodanig vorm te geven dat de relaties die ze onderhouden bijdragen aan gezonde gewoontes en hun geluk. Okinawanen bijvoorbeeld creëren groepjes van 5 vrienden die zich voor het leven aan elkaar verbinden en elkaar helpen.

In het algemeen hebben inwoners van de Blue Zones op aarde een sterk sociaal netwerk. Het woord sociaal heeft niets te maken met privé- versus werkrelaties. Wetenschappers gebruiken het woord sociaal om aan te geven dat het een netwerk van mensen is, omdat er ook andere netwerken bestaan zoals neurale netwerken en energienetwerken.

Een sterk sociaal netwerk is 1 van de 9 elementen die zorgen voor een lang en gezond leven! 

Jouw netwerken onder de loep nemen en beoordelen wat ze voor je betekenen is dus slim. Sterker nog, het loont de moeite om je netwerken opnieuw te ontwerpen, zodat ze bijdragen aan een langer en gelukkiger leven. En het is handig om te oefenen met de kunst van netwerkend werken, zodat het makkelijk en leuk is om met en aan jouw netwerken te werken. Om te zorgen voor een appeltje voor de dorst en voldoende hulp van vrienden en bekenden. Zodat je je kunt wentelen in de overvloed van sociaal kapitaal.

Meteen een portie geluk? Sluit vriendschap met een (on)bekende. Met elke volgende nieuwe blije vriend(in) neemt jouw geluk met 15% toe.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons